Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

TRIETHANOLAMINE 99, TEA 99, triethanolamine 99, tea 99 chất trợ nghiền clinker, hóa chất công nghiệp, kinh doanh hóa chất, hóa chất trợ nghiền xi măng

TRIETHANOLAMINE


==================================
==================================

Contact:     NGUYỄN XUÂN VINH 
Email:        xuanvinh0123@gmail.com
Mobil:        0905 662 054

===========Thanks============


Đăng nhận xét