Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Bán Diethanolamine, bán DEA, kinh doanh hóa chất, dung môi công nghiệp, Dihydroxyethylamine

Diethanolamine, DEA, hóa chất mỹ phẩm
==================================
==================================

                
Contact:     NGUYỄN XUÂN VINH 
Email:        xuanvinh0123@gmail.com
Mobil:        0905 662 054

===========Thanks============Đăng nhận xét